Koen Martens is programmeur, politiek activist, hacker, nerd en organisator. Zijn enthousiasme strekt zich uit over een diversiteit aan interesse-gebieden. Door zijn enthousiasme te delen weet hij anderen te motiveren. Naast techniek zijn schrijven en journalistiek grote passies. Zijn organisatietalent zet hij het liefst in om mensen bij elkaar te brengen en kennis te delen. Zo richtte hij in Den Haag een hackerspace op en gaf hij voor Foswiki (voorheen TWiki) de eerste aanzet tot een meer naar buiten gerichte communicatie.

De interesse voor low-level programmeerwerk leidde tot een eerste commerciele klus bij TomTom, waar hij een aantal van de essentiele device drivers voor de op het navigatie-systeem gebruikte Linux besturingssysteem schreef. Met gedetailleerde kennis van electronica en micro-processors wist hij problemen op te sporen en werkte hij mee aan het eerste stand-alone navigatiesysteem van TomTom. Niet lang hierna richtte hij zijn eigen bedrijf, Sonologic, op. Dit bedrijf richtte zich in eerste instantie op het ontwikkelen van websites en webhosting, en had gedurende de eerste jaren van het millenium een drietal personeelsleden. Later is hij zich als zzp-er gaan specialiseren op het PosgreSQL database systeem en het FreeBSD unix-besturingssysteem.

Als bestuurslid was en is hij betrokken bij verschillende stichtingen. De functie van penningmeester bekleedde hij bij de lokale afdeling van GroenLinks, en tot op heden bij Stichting Hxx. Deze laatste stichting heeft als primair doel het organiseren van evenementen en bijeenkomsten op het gebied van technologie, samenleving en computerbeveiliging. Als zodanig stimuleert de stichting initiatieven die bijdragen aan een hiertoe bevorderend klimaat. Koen is voorzitter van de stichting Revelation Space, de rechtspersoon achter de hackerspace in Den Haag.

Al op jonge leeftijd had hij interesse in techniek. Het uit elkaar schroeven van electronische apparatuur was een favoriete bezigheid. Terwijl hij leerde lezen, maakte hij zich het programmeren in BASIC op de ZX-81 eigen. Al gauw bleek deze taal te veel beperkingen te hebben, en de overstap naar assembly was snel gemaakt. In de jaren 80 en 90 opereerde hij het Bulletin Board System (BBS) 'Subway' (de naam een reflectie van de intrigerende werking die metro-systemen op hem hadden). Dit BBS fungeerde als hub in in diverse fidonet-gebaseerde netwerken.

Tijdens zijn studietijd werkte hij aan een multi-tasking besturingssysteem voor de intel i386. De kennismaking met UNIX en open source software betekende een nieuwe uitlaatklep voor de experimenteerdrift en niet aflatende drang naar kennis. Niet langer hoefde hij programma's zelf terug te vertalen naar broncode, maar kon hij deze direct inzien en aanpassen. Betrokkenheid bij vele open-source software projecten was het gevolg.

Formele educatie heeft nooit de uitdagingen kunnen bieden die hij zocht. Tijdens het voortgezet onderwijs en later op het HBO en MBO merkte hij dat er vooral onderwezen werd wat hij al kende. Hoewel de Universiteit van Amsterdam een meer inspirerende omgeving was, is de universitaire studie niet afgemaakt door het vele werk dat het opstarten van zijn bedrijf bracht. De praktijk bleek uiteindelijk een interessantere omgeving dan de academische en theoretische wereld van publicaties, citaties en afgekaderde onderzoeksgebieden. Als ontwikkelaar van software ter ondersteuning van research en onderwijs is hij uiteindelijk toch weer bij de universiteit teruggekomen.

De combinatie van ideologische drijfveren en technische kennis maakt hem een gedreven hacktivist. Het is dan ook geen verassing dat hij in 2009 als hoofdorganisator de volgende editie van het 4-jaarlijkse Nederlandse hackerkamp initieerde nadat duidelijk werd dat Rop Gonggrijp (van oudsher organisator van deze kampen) de taak niet zou oppakken. Dit is kenmerkend voor Koen's mentaliteit van doen: wanneer hij ziet dat iets dat belangrijk is voor hem en de samenleving niet van de grond komt dan gaat hij aan de slag om het gedaan te krijgen.

Koen Martens woont samen met zijn vriend en twee katten in Den Haag, nabij het centraal station. Hij is alle vier de seizoenen door aan het strand te vinden. Hij luistert graag naar muziek, met een bijzondere (maar geenszins exclusieve) waardering voor jazz, electronica en 8-bit muziek. Soms is hij achter het drumstel te vinden, vaker achter of in een van zijn eigen flipperkasten. Als amateur radio-maker heeft hij regelmatig op donderdagavond een programma voor Signal, het radiostation voor en door hackerspaces. Hier is hij ook als hoofdredacteur verantwoordelijk voor de algehele programmering en verzorgt hij de techniek voor een aantal andere shows. Daarnaast verzorgt hij regelmatig de audio en registratie bij kleinere en grotere evenementen.